علیرضا تاجر

کارشناس و مدرس رشته پارکور و عضو رسمى  پیشکسوتان انجمن پارکور جمهورى اسلامى ایران
رکورددار گینس و ملی حرکت ساید فیلیپ در سال 2013
سوابق کاری : ۱ سال سرپرست کمیته   داوری پارکور استان تهران
مربى وداورچند دوره از مسابقات کلیستنیکس و پارکور جمهورى اسلامى ایران
مهارت در کلیستنیکس ،پارکور، آمادگى جسمانى، کراسفیت، ژیمیناستیک، تریکینگ، فول کنتاکت، تکواندو، تى آر ایکس
مدارک مربیگری :مربى آمادگى جسمانى و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
مربى رشته‌های آمادگی‌جسمانی، پارکور
مدرس ومربی پارکور
سوابق مربى گرى: ۱۳سال سابقه مربى‌گرى در زمینه پارکور، ۱۳ سال سابقه مربى‌گرى آمادگى جسمانى و کلیستنیکس
تیم اول پارکور در اولین مسابقات رسمی ایران ۱۳۸۹

فهرست