نوشیدنی‌های هپی‌لایف در ترکیب خود گلوتن و نشاسته نداشته و به همین دلیل به هیچ عنوان باعث افزایش وزن نخواهد شد.

فهرست