با توجه به ساختار و میزان ترکیباتی که در قوطی هپی لایف وجود دارد قادر به تامین انرژی شماست و شما با نوشیدن نصف یک قوطی قادر به دریافت انرژی کامل نخواهید شد و به طور طبیعی بین 20 تا 30 دقیقه تاثیر این محصول را در بدن خود احساس می کنید.

فهرست