ویتامین‌های ب موجود در هپی‌لایف محلول در آب هستند و نقش بسیار مهمی در افزایش متابولیسم بدن ایفا می‌کنند، به همین دلیل باعث کاهش افسردگی، چربی سوزی، افزایش انرژی، کاهش اضطراب می شود.

فهرست