مصرف کافئین در حد مجاز مضر نیست. کافئین مستقیما روی گیرنده‌های آدنوزین تاثیر می‌گذارد که این عمل باعث افزایش مهارت‌های ذهنی شده و سطح هوشیاری ذهن بالا می‌رود. کافئین موجود در هپی لایف 250میل، 80میلی‌گرم یعنی است که برای مصرف روزانه بسیار متعادل است.

فهرست