فربد مطلق‌فر

سوابق ورزشی :
۴ سال سابقه بازی در پست دروازه بانی در تیم وحدت تهران در رده سنی نونهالان و نوجوانان١٣٨۴/١٣٨
١ سال سابقه تمرین واتر پلو و حضور در تیم واتر پلو مجموعه شهید کشوری در رده سنی نو جوانان ١٣٨٩
٣ سال سابقه اسکیت رولربلید (عدم خضور در مسابقات به دلیل مصدومیت) ادامه فعالیت در شاخه (street rolled )اسکیت خیابانی١٣٩٠/١٣٩٣
۶ سال سابقه بسکتبال و شرکت در مسابقات انتخابی لیگ دست دو کشوری جنوب شرق کشور
در تیم موسسه مالی اعتباری نور در سال ٧ سال سابقه ورزش موج سواری (surfing) حرفه ای
حضور در اولین ورک شاپ رسمی موج سواری ایران توسط شرکت ردبول ایران و اولین حضور در رشته موج سواری١٣٩٢
حضور در دومین ورک شاپ رسمی موج سواری شرکت بیک ایران به عنوان سر مربی و آموزش ٢٠ نفر از هنر جویان١٣٩۴
حضور در رویداد اولین دوره مربیگری ISA موج سواری انجمن موج سواری ایران (IR.SURFING)در شهرستان چابهار به   شرکت در دوره مربی گری حرفه ای در تابستان ١٣٩۶ و دریافت مدرک مربی گری
بین المللی فدراسیون موج سواری (ISA) و حضور در لیست مربیان فدراسیون جهانی (ISA) ١٣٩۶
حضور در دومین دوره مسابقات قهرمانی کشوری ایران و انتخابی . تیم ملی موج سواری در شهرستان چابهار خرداد ١٣٩٨
مهارت در ورزش های ویک برد ، تنیس ، غواصی ، ماهی‌گیری ، بسکتبال

فهرست