کیمیا یزدیان

رشته ورزشی بسکتبال 3*3
مقام سوم دانشجویان جهان
مقام سوم غرب اسیا
مقام دوم مسابقات اسیایی ۳در ۳
مقام دوم باشگاه های غرب اسیا
مهارت و علاقه در رشته های والیبال و فوتبال

فهرست