محمد خرمشاهی

مقام اول غرب آسیا با تیم ملی جوانان
مقام اول باشگاه‌های غرب آسیا با مهرام
مقام سوم بسکتبال3به3 با تیم ملی دانشجویی
مقام دوم سوپر لیگ ایران با مهرام
مقام اول دسته یک ایران با مهرام
مقام دوم دسته یک ایران با نیروزمینی
چندین اولی کشور در رده های مختلف با تیم تهران
چندین دومی و سومی کشور با تیم‌تهران
مقام اول مسابقات شوت نوجوانان کشور
مهارت در والیبال ، فوتبال ، بدمینتون ، هندبال و وزنه برداری

فهرست