نگین باقی

عضویت تیم ملی اسکیت برد
۱ مقام اول کشوری
مدرک غریق نجات
علاقه‌مند به ویک برد و اسنو برد

فهرست