یاسین همتی

رشته ورزشی : پارکور
شرکت در چند دوره از مسابقات استانی و کشوری
مقام دوم مرحله اول مسابقات ایروپ چلنج ۲۰۱۸ سوئد
مقام دوم مسابقات کشوری رده سنی بزرگسال ۲۰۱۹ تهران
چندتا حرکت به اسم خودش دارد
مقام اول مسابقات فیز ۲۰۲۰
مقام دوم مسابقات آنلاین آکادمی فایت فلایت پارکور

فهرست